loading...

انجمن نویسندگان و شاعران ایران (انوشا)

انوشا با هدف همدلی و همزبانی و همکاری شاعران این سرزمین بنا شده است و فقط یک وبلاگ ادبی است

بازدید : 419
دوشنبه 9 شهريور 1399 زمان : 19:36

« مرثیه امام حسین(ع) »

ای شیعیانِ با ادب و صبر و علم و هوش

صلوات بفرستید جمیعاً به یک سروش

در تعزیت سرای حسینی (ع) بدار گوش

هرجا که ذکر اوست زِ جان و زِ دل بکوش

طرز عبادت است ، زِ دستش دهی چرا

ای پیروان کوی حسینی (ع) از این سروش

ذکر مصیبت شه1 مردان ، کنید گوش

نام حسین(ع) در همه عالم زند سروش2

ذکرش تمام برّی و بحری3 دهند گوش

با این سِمت زِ جور عدو کشته شد چرا

صید کمند قهر خدا ، می‌شوی یزید

صیاد بی مروت ، در کربلا یزید

از کینه و کدورت و جور و جفا یزید

کشتی حسین (ع) فاطمه (س)، را بی گنه یزید

ویران کنی تو پایگه دین حق ، چرا

بغض4 حسین (ع) و آل علی(ع) را تو داشتی

اول بنای ظلم و تکبر گذاشتی

در منزل و مکان خودش ، کی گذاشتی

زآن خیل کینه جو ، به ره آن گماشتی

با رهبران خلق نمودی ستم چرا

از سرزمین اصلی خود ، راندی اش برون

کارش چه بُد ، به کار تو ای نابکار دون

فرمان تیغ بستن و دادی به مردمان

بر قتل آن روانه نمودی در آن زمان

در کعبه و طواف ، چنان حیله ‌ها چرا

در روز عید و موقع حج در طوافگاه

جنگ و جدل به رسم عربها که بُد گناه

دستور کشتنش ، تو نمودی چرا به پاه

ظلم از تو شد، نماند برایش قرارگاه

این دشمنی به ذریه ی5 خیرالبشر چرا

چون مملکت به حکم تو می‌بود و دست تو

کردن قیام در اثر قول سُست تو

آن یاوران خودسر و خودخواه و مست تو

نشناختند ، جهل بود بر شکست تو

ظلم و جفا به سبط6 پیامبر(ص) کنی ، چرا

ای بی خبر زِ دانشی و بی وفا به دین

کردی شهید وارث آن ختم المرسلین

ظلم و ستم چرا بنمودی به مسلمین

ظلم این چنین ، کس دیگری کرده در زمین

ظلم و جفا به آل محمد (ص) کنی ،چرا

باشد حسین (ع) قافله سالار اهل دین

سالاری اش که ثابت و واضح بر اهل دین

ای دزد راه ، از چه کُنی در رهش کمین

باشد حسین (ع) پیرو آن ختم المرسلین

دزدی به راه قافله سالار دین ، چرا

تهمت بر آن زدید ، بگفتید خارجی است

خارج زِ منزلش شده ،خارج زِ دین که نیست

تهمت زدن به مرد مسلمان روا که نیست

نگذاشتی که خلق ، بپرسندنش که کیست

تهمت به پیروان محمد (ص) زدی چرا

آخر یزید دانش و دینت چه بوده است

بنیاد دین مگر که زِ جد تو بوده است

تنظیم مملکت به غرورت فزوده است

در دین حق ، تو را اثراتی نبوده است

بازی به دین حق و حقیقت کنی چرا

آخر یزید ، گر تو به دین معتقد بُدی

دین از محمد (ص) است، چرا مدعی7 شدی

بود آن حسین (ع) نسل محمد (ص) که دیده ای

واضح بُوَد یزید ، تو از نسل هنده ای8

ظلم و ستم به آل محمد (ص) کنی چرا

آن دیگران چو شمر و تو، از حق بری9 بُدند

از دوره جهالت و آن خود سری بُدند

آنها اگر که پیرو آن دین حق بُدند

کی با یزید و هند و سفیانیان بُدند

بر پیروان دین حق ، بنمودن ستم چرا

بستند راه آب بر ذریه ی رسول (ص)

تا بلکه امر و نهی یزیدی کند قبول

آنکس که امر و نهی خدا داند و رسول (ص)

نتواند از یزید کند بیعتی قبول

خود را به امر حق ، ننماید فدا چرا

در مُلک مکه حیله نمودی به ماندنش

روی سوی کوفه کرد ، که ملت بخواندنش

آن کوفیان که بهر امامت بخواندنش

مانع شدن به رفتن و در کوفه ماندنش

آنجا عبور راه بر آن بسته ای چرا

فوجی روانه کردی و بستند راه آن

بستند راه آب ، به قوم و سپاه آن

در جای گرم و خشک نمودند جاه آن

از تشنگی به سوی سماء10 گشت آه آن

آب فرات را به رویش بسته ای چرا

اول به دشت ماریه11، چون خیمگاه زد

در آن دیار بانگ انا الحق12 به کار زد

آن امر حق ، به مردم نیکو شعار زد

خورشید وار شعشعه در هر دیار زد

همراه حکم حق ، نکند این هنر چرا

حُر و برادرش و پسرش با غلام آن

آگه شدن زِ منصب و جاه و مقام آن

بشناختن امامت آن از کلام آن

سودن13 جبین خود به بَـرِ انتظام14 آن

حُر با حسین (ع) حق، نکند همرهی چرا

حُر شاهدس ، یزید بر آن قول کذب تو

اول به رأی و حکم تو می‌بود حزب تو

بر جنگ آن حسین (ع) روان شد به اذن تو

آنجا شناخت خودسری و قول کذب تو

آخر زِ ظلم و جور تو ، حر کشته شد چرا

عباس (ع) آن یگانه جوانمرد روزگار

ثابت قدم بماند ، بر عهد خود استوار

بر عهد آن برادر و آن حی کردگار

نامش بلند تر شود ، از اوج افتخار

خود را به عهد حق ، ننماید فدا چرا

هاشم پسر عموي عمر ، صحبتش چه بود

بر فعل زشت ، ابن عم خود مُدعي نبود

از خويشي قوم بِـبُريد ، آن يگانه مرد

جانباز عشق كوي حسيني ، مگر نبود

آن دعوی اش به حق بُد ، بشکستی اش چرا

گويا وَهب شعاع حسيني (ع) بديده است

زِ اطراف كوفه تا بِـبَر وي دويده است

جان وسرش چو گوي به ميدان نثاركرده است

از آن ميانه ، گوي سعادت ربوده است

پروانه گِرد شمع نگردد بگو چرا

آنها که پیروان حسيني (ع) نبوده اند

زِ اهل و دیار و جبیره هریوه15 نبوده اند

راضی به قتل خود و آن رهبران پاک بوده اند

چون از حسين (ع) درک سعادت نموده اند

مردان حق ، به حق نکنند همرهی چرا

بهر خدا ببین تو آیا شمر ملحدی16

چون کشته شد حسين (ع) طرفدار ایزدی

زنهای داغ دیده ، چه می‌بُد گناهشان

آتش به آن جماعت و آن خیمه‌ها زدی

نامردی است ، جور و ستم این رقم چرا

قرآن که منع کرد ، چنین کار ننگ را

تعقیب جنگجوی ، فراری زِ جنگ را

ای بدتر از منافق تاتار17 و زنگ و روم

قرآن امان بداده ، فراری زِ جنگ را

بر ضد امر حق عمل کرده ای چرا

کردی اسیر و بستی و شلاقشان زدی

نَـبْود روا به قاعده ی حکم ایزدی

فتوای مسلمین تو از این شر شکسته ای

زین پشت پای سخت که بر مسلمین زدی

بر جمع مسلمین ، بنمودی ستم چرا

کوروش که پادشاه عجم بُد چنین نکرد

با چند پادشاه بجنگید و فتح کرد

کوروش به نسل پادشاهان یک ستم نکرد

ای شمر ببین ،که گبر18 به گبری چنین نکرد

کردی تو شرمسار ، تمام عربها چرا

داد از دَمی ، که روز قیامت شود به پاه

گوین به آن یزید ، که کارَت بُوَد گناه

آیا توان به روی پیمبر (ص) کنی نگاه

حتماً که روی تو بر پیغمبرس (ص)، سیاه

شرمنده نمی‌شوي، زِ پیغمبر (ص) بگو چرا

دستت دراز و پای تو لنگ است بر صواب

از دست و پای خود به خودت کرده‌‌‌ای عذاب

بر قتل آن حسین (ع) ، نمودی چرا شتاب

لب تشنه کُشتی اش ، تو به نزدیک نهر آب

بخشد خدا گناه تو را ، ای لعین19 چرا

هشدار ای بشر ، نـشوی همچنان یزید

تا محتوای حق ، بـتوانی به چشم دید

فرخنده باد ، طالع20 هر کس که حق بدید

کاری زِ عدل کرد و ره حق برگزید

کار نکو مگر نـتواند بشر کند ، چرا

آسایشی طلب مکن از چرخ هرزه گرد

بر آل پاک احمد(ص) مُرسل ببین چه کرد

ظلم و جفای زاده ی سفیانیان و هند

با زهر خود ،جگر زِ حسن(ع) پاره پاره کرد

منمای شکایت ‌‌‌ای حسن، از چرخ هرزه گرد

کج گردیَش، جبین علی(ع) را دو شقه کرد

وَرنه جفا و ظلم به مردان حق ، چرا

٭٭٭

1- شاه 2- آواز خوش الهام 3- حيوانات خشکی و دریا 4- دشمني- كينه 5- نسل- فرزندان 6- نبيره - فرزند زاده 7- ادعا كننده- خصم 8- مادر معاويه لعنت الله عليه 9- دور- بركنار

10- آسمان 11 - كربلا 12 - من حقم 13- ساییدن 14- نظم- آراستگی 15- نام شهر هرات 16- فاسق بیدین 17- قوم مغول 18- آتش پرست 19-رجيم-رانده 20- بخت اقبال

حسن مصطفایی دهنوی


موضوعات مرتبط: مذهبی ، مسمط

سخنانی ز مدیر + تولدات :|~
نظرات این مطلب

تعداد صفحات : 4

آمار سایت
 • کل مطالب :
 • کل نظرات :
 • افراد آنلاین :
 • تعداد اعضا :
 • بازدید امروز :
 • بازدید کننده امروز :
 • باردید دیروز :
 • بازدید کننده دیروز :
 • گوگل امروز :
 • گوگل دیروز :
 • بازدید هفته :
 • بازدید ماه :
 • بازدید سال :
 • بازدید کلی :